Samenvatting

WIE? De BAR is de kadervereniging van de PvdA in de Metropoolregio Amsterdam. Wij werken voor PvdA’ers en ons doel is de ondersteuning van PvdA-gekozenen uit onze regio. Onze doelgroep omvat ook ‘aanpalende’ partijgenoten en donateurs. Overigens zijn wij openbaar en worden alle PvdA-leden in ons gebied voor onze bijeenkomsten uitgenodigd. Wat wij vooral bieden is kennisverbreiding en gelegenheid tot netwerkvorming in de Amsterdamse regio.
WAT? Wij organiseren (vier keer per jaar) bijeenkomsten (politieke salon of werkbezoek) en begeleiden dat met (hopen wij) interessante mail en een boeiende site. Zie onze bibliotheek . Wij steken veel energie in het bijhouden van onze Wie=Wie, die mailadressen, andere adressen en links bevat die voor onze doelgroep van nut kunnen zijn. En wij doen wat er verder zoal te doen valt.