Wat is/doet de BAR?

De BAR (Bestuurskring Amsterdamse Regio) is de kadervereniging van de PvdA in de Metropoolregio Amsterdam

De BAR doet meer, maar het meest in het oog springend zijn de bijeenkomsten (ongeveer 4 keer per jaar). Dat kan zijn:

Een Politieke Salon: borrel en daarna diskussie-avond rond één of ander, vooral voor lokale politici, interessant thema. Naborrel.
Een Werkbezoek: dan gaan we, rond een dito thema, op diverse plaatsen op bezoek en in diskussie. En sluiten het geheel af met borrel en eten.
Borrel en eten zijn, afgezien van sprekers, voor eigen rekening.

Wij streven naar nut en gezelligheid. Bij onze bijeenkomsten verzorgen wij (daar wordt bij onze uitnodigingsmail voor een bijeenkomst naar verwezen) een periodieke nieuwe subsite. Toegesneden op de komende bijeenkomst en met een roddelrubriek). Ook houden wij onze Wie is Wie? actueel, onderhouden wij deze website (te bezoeken op http://www.barpvda.nl) en doen nog zo het één en ander,

Onze bijeenkomsten

Een paar karakteristieken van onze bijeenkomsten:

De formule van de BAR-bijeenkomsten is een mix van nut en gezelligheid. Je neemt er, als het goed is, altijd wat van mee, maar er is ook ruim tijd voor gezelligheid, informeel contact en consumptie. Netwerkvorming staat hoog in ons vaandel.
De uitnodiging (per mail) voor een bijeenkomst gaat vergezeld van een verwijzing naar onze periodieke subsite: intro, routebeschrijvingen, roddelkrant, wie-is-wie mutaties, andere dicussie, overig nieuws. Maar vooral:
Het programma voor de komende bijeenkomst.
Artikelen (soms door partijgenoten voor deze gelegenheid geschreven) over het thema van de bijeenkomst.
De uitnodiging en de andere stukken zijn ook te lezen op onze website http://www.barpvda.nl. Wij doen dus niet geheimzinnig.
Maar onze bedoeling is wel PvdA-intern van aard:
Onze uitnodiging gaat naar partijgenoten (al hebben we anderen nog nooit geweigerd)
Onze bijeenkomsten zijn in principe niet bedoeld voor de pers
(al is ook dat geen wet van Meden en Perzen).

Wie komen er?

Wij richten ons op het kader van de PvdA (maar onze uitnodiging gaat naar alle PvdA-leden) in ons gebied. De ongeveer 800 mensen waarop wij ons primair richten:

Voor ongeveer tweederde zijn dat PvdA-volksvertegenwoordigers uit de metropoolregio. Van deelraadslid tot europarlementariër, maar de raads- en deelraadsleden hebben kwantitatief natuurlijk de overhand.
Voor het overige: aanpalende partijgenoten zoals afdelingsvoorzitters en -secretarissen, burgemeesters, werkgroepcontactpersonen, nog zo wat. En een stevige lijst van donateurs.

Maar die komen natuurlijk niet allemaal. De opkomst variëert normaal tussen de 40 en de 70 personen (we hebben een minimumscore gehad van 25 en een maximumscore van 125) en laat zich verder, blijkens de ervaring, heel moeilijk voorspellen.

Formule werkbezoek
Maar kijk wel naar het programma: we houden ons niet altijd aan de formule

Een werkbezoek van de BAR kent de volgende vaste elementen:

Het is altijd op een vrijdag en het begint (bijna) altijd om 13.30 uur
We beginnen met een ontvangst, meestal in een gemeentehuis of stadsdeelkantoor. Koffie, welkomstwoord, inleiding door iemand (wethouder, fraktievoorzitter) van de ontvangende afdeling.
Daarna gaan we (soms in subgroepen) aan de wandel en bezoeken plekken, praten met mensen, krijgen wat te zien. Dit is de eigenlijke kern van het werkbezoek.
We komen weer op één of andere plek bij elkaar voor iets afrondends. Meestal is dat een forum-diskussie van mensen (o.a. partijgenoot-bestuurders) met verantwoordelijkheden rond het thema van de bijeenkomst.
We sluiten af met een borrel en een etentje. Tijdens het eten hebben we een tafelredenaar: een bekende partijgenoot, meestal een kamerlid.
Een werkbezoek is altijd een combinatie van een thema (dat kan van alles zijn) en een plek (gemeente, stadsdeel). De ontvangende afdeling speelt een hoofdrol in de organisatie