WAT?

Wij organiseren (om de maand) bijeenkomsten (politieke salon of werkbezoek) en begeleiden dat met (hopen wij) interessante mail en een boeiende (hopen wij) site. Zie onze bibliotheek.Wij steken veel energie in het bijhouden van onze Wie=Wie, die (mail)adressen, links, enz. bevat die voor onze leden van nut kunnen zijn. En wij doen wat er verder zoal te doen valt.
REACTIESTART

Onze bijeenkomsten

Onze meest in het oog springende activiteit zijn onze bijeenkomsten. Wij organiseren die, afgezien van de zomervakantie periode, om de maand. Dat zijn ‘politieke salons’ en ‘werkbezoeken’. In het koudere halfjaar salons, in het warmere halfjaar werkbezoeken, maar daar zijn we niet erg principiëel in.

Een politieke salon is een discussie-avond rond één of ander, vooral voor lokale politici, interessant thema. Meestal in het NH Tropen Hotel naast het Tropenmuseum. Borrel vooraf en na afloop.
Een werkbezoek: Dan gaan we, rond een dito thema, op diverse plekken op bezoek en in discussie. Op een (vrijdag)middag, op lokatie. Borrel en eten aan het einde. Beide soorten bijeenkomsten worden opgeluisterd door bijdragen van ‘belangrijke’ partijgenoten. De formule van de BAR is een mix van nut én gezelligheid. Je neemt er, als het goed is, altijd wat van mee, maar er is ruim tijd voor gezelligheid, informeel contact en consumptie. Netwerkvorming heet dat.

Onze periodieke mail

Ter uitnodiging en begeleiding van onze bijeenkomsten verzenden wij mail (via de ‘Herengracht’) en bouwen wij een op de bijeenkomst toegesnede subsite bestaande uit:
MUitnodiging en programma voor de komende bijeenkomst. Met aanmeldingsstrookje.
MEen enkele keer (als daar speciale aanleiding voor is) een korte Nieuwsbrief
MOnze ‘Henny’: satire en ironie. Moet je wel een beetje een ingewijde voor zijn.
MInhoudelijke stukjes ter introduktie van en opwarming voor de bijenkomst. Links naar wat uitgebreidere stukken.
MInhoudelijke stukjes, los van de komende bijeenkomst. Polemisch en/of informatief.
MDe mutaties in onze Wie=Wie.

Onze site

Daarop staan:
MHet wie, wat, hoe van de BAR.
MDe bovenbeschreven periodieke post.
MEen Wie-Is-Wie.
MEen uitgebreid archief.
MNog wat diversen.
De verantwoordelijkheid voor deze site berust bij de voorzitter van de BAR

Onze bibliotheek

Wij hebben een uitgebreid archief op de site staan. Ter voorkoming van auteursrechtelijke perikelen is dat alleen toegankelijk via een paswoord. Bel of mail daarvoor Anne Huying (020-4193125, info@informatieweb.nl.

REACTIESTARTBOVEN

Onze Wie=Wie

De Wie=Wie bevat naam en bereikbaarheid van bestuurders en bestuursorganen die voor Groot-Amsterdamse PvdA’ers nuttig kunnen zijn. Er staan geen privacygevoelige gegevens op (geen wachtwoord dus). Daarom geven wij in principe alleen voornaam, achternaam, email, persoonlijke site. Alleen van bureaus, assistentie, secretariaat, e.d. (hieronder onderstreept) geven wij uitgebreidere bereikbaarheidsgegevens. En als zo’n onderstreepbaar adres ontbreekt nemen we iets wat in de buurt komt. Bereikbaarheid blijft wel het doel. Per lijst geven we tevens algemeen adres, links en algemeen email. Wat hierna onder ‘Algemeen’ wordt genoemd staat los van partijgenootschappelijkheid, voor het overige vermelden wij alleen partijgenoten.

1. Parlementen
A. Algemeen: voorzitter, griffier, bureaualgemeen adres
B. Fraktie: voorzitter, secretaris, fraktieleden uit onze regio, fraktielijst, bureau
C. Links en email: overheid en PvdA
2. Regering
A. Partijgenoot-ministers en -staatssecretarissen. Hun politiek assistenten
3. Provincies. Naar analogie: gemeente Amsterdam
A. Algemeen: Commissaris van de Koningin, Gedepiteerde Staten, PvdA-gedeputeerden, provinciesecretarisgriffieralgemeen adres
B. Fraktie: voorzitter, secretaris, fraktielijst, bureau
C. Partij: voorzitter, secretaris, penningmeester
D. Links en email: overheid en PvdA
4. Gemeentelijke samenwerkingen
A. Algemeen: Dagelijks Bestuur (voorzitter en PvdA-leden), link regioraad, secretarisbureaualgemeen adres
B. Links en email: overheid en PvdA
5. Gemeenten. Naar analogie: stadsdelen, waterschappen
A. Algemeen: Burgemeester, College, PvdA-wethouders, gemeentesecretarisgriffieralgemeen adres
B. Fraktie: voorzitter, secretaris, fraktielijst, bureau
C. Partij: voorzitter, secretaris
D. Links en email: overheid en PvdA
6. Donateurs, Buitenleden, Emailleden
A. Van donateurs en buitenleden geven wij telefoon en email
B. Van emailleden geven we alleen het emailadres
7. Werkgroepen
A. Van werkgroepen geven wij voorzitter en secretaris

Eens per jaar maken we daar een mooi boekje van, op aanvraag (Anne Huying, 020-4193125, info@informatieweb.nl) te verkrijgen. En bij iedere nieuwe ‘periodieke mailingt’ zit een mutatielijst: Klik op Wie is wie?. Wordt tweemaandelijks vernieuwd.REACTIESTARTBOVEN

Wat doen wij verder?

 De stukken en links bij onze bijeenkomsten bevatten altijd opinie, polemiek, achtergrondinformatie. Soms doen wij dat ook los van een bijeenkomst of verspreiden we andersoortig nieuws.
In ons vaandel staat ook de steun aan werkgroepen en wegwijzerij bij opleiding en scholing. Maar dat gaat vaak ook zonder ons, dus daar doen we niet zo veel meer aan. Tenzij er speciaal een beroep op ons gedaan wordt.
En dan doen we nog wel eens wat incidenteels.

REACTIESTARTBOVEN