WIE?

De BAR is de kadervereniging van de PvdA in de Metropoolregio Amsterdam. Wij werken voor PvdA’ers en ons doel is de ondersteuning van de PvdA-gekozenen uit onze regio. Onze doelgroep omvat ook ‘aanpalende’ partijgenoten en donateurs. Overigens zijn wij openbaar en worden alle PvdA-leden in ons gebied voor onze bijeenkomsten uitgenodigd. Wat wij vooral bieden is kennisoverdracht en gelegenheid tot PvdA-netwerkvorming in de Metropoolregio Amsterdam.

Voor PvdA’ers

Wij zijn, in 1990, verzonnen door het toenmalige Gewest Amsterdam van de PvdA ter ondersteuning van de PvdA-leden in de amsterdamse stadsdeelraden (waarvan de meesten toen nieuw waren). Maar vanaf het begin hebben wij onze doelgroep en onze geografische rijkwijdte breder gedefiniëerd. Tegenwoordig tot het gebied van de Metropoolregio. Inmiddels zijn wij een autonoom clubje met het Centrum voor Lokaal Bestuur, de Fractie/Afdeling Amsterdam en het Gewest Noordholland als sponsors en een stevig aantal donateurs. En wij rekenen het actieve PvdA-kader van Groot-Amsterdam (van Zeevang tot Uithoorn, van Almere tot Haarlemmermeer, van Haarlem tot Hilversum) tot onze achterban.
Wij zijn PvdA’ers en richten ons op en tot PvdA’ers.

Onze doelstelling

Wij zijn opgericht ter ondersteuning van PvdA-volksvertegenwoordigers in ons gebied en dat zien wij nog steeds als onze voornaamste taak. Maar wij nodigen breder uit: Alle partijgenoten die in de Metropoolregio wonen. Wij zijn actieve leden van een politieke partij, maar wij zijn geen gekozen, benoemd of verantwoording afleggend orgaan en hebben dus geen ‘politieke’ taak.

Wij vatten onze ondersteunende taak vooral op als ‘kennisoverdracht’ en ‘het bevorderen en faciliteren van netwerkvorming binnen het gezelschap van gekozen PvdA’ers (en hun aanverwanten) uit de amsterdamse regio’. Voor dat gezelschap organiseren wij bijeenkomsten (nuttig èn gezellig), wij verzorgen periodieke mail, wij houden adressenbestanden bij en wij doen nog wat aanpalende activiteiten, zoals deze homepage.REACTIESTARTBOVEN

De amsterdamse regio

De vraag hoe je de Amsterdamse Regio precies definiëert kan een langdurige discussie zonder veel belang opleveren. Wij gaan daar aan voorbij en richten ons op Noord-Holland-Zuid + Almere. Met, voorzover de betrokken PvdA-afdelingen dat willen, wat aanpalende delen van Flevoland en Utrecht erbij als vrienden. Dat is ongeveer het gebied waarvan wij denken dat de met6ropoolse samenhang groot is.

Onze directe doelgroep:

Onze directe doelgroep bestaat uit vogels van divers pluimage:
MVolksvertegenwoordigers die in ons gebied wonen: van europa tot stadsdeel
MBenoemde bestuurders: van premier tot burgemeester. Aanpalende gemeentesecretarissen, e.d.
MLandelijke partij-organen en andere ‘Herengracht-achtigen’
MVoorzitters en secretarissen van PvdA-afdelingen en werkgroepen
MEen inmiddels respectabele lijst van donateurs.
Dat zijn (o.a. afhankelijk van de verkiezingen) zo’n 500 mensen.
Overigens worden ook andere partijgenoten uit ons gebied uitgenodigd en zijn onze bijeenkomsten openbaar.REACTIESTARTBOVEN

Ons clubje

Ooit waren wij een door het Gewest Amsterdam ingesteld bestuur, daarna iets vaags onder het CLB en toen eventjes, onder CLB-vaandel, een commissie onder een gekozen bestuurtje. Maar dat is allemaal een beetje verwaterd en was wat overbodig gedoe. Wij noemen onszelf nu bestuur, maar zijn gewoon een zelfbenoemd coöpterend clubje. Heel ondemocratisch samengesteld, maar wel gezellig. En zolang onze ‘doelgroep’ tevreden is, is iedereen dat.

Onze sponsors

Wij worden financieel mogelijk gemaakt door een aantal PvdA-organisaties: het centrum voor Lokaal Bestuur, de Afdeling Amsterdam, de Gewesten Noord-Holland en Flevoland. En we hebben een mooie lijst van donateurs.