Hallo 95

Aan: PvdA-leden in de Amsterdamse Metropoolregio en anderen op de BAR-verzendlijst
Van: Bestuurskring Amsterdamse Regio van de Partij van de Arbeid
Onze site is http://www.barpvda.nl, ons emailadres info@barpvda.nl
Over: Werkbezoek ‘Vernieuwde Musea’ aan het Museumplein
Vrijdag 25 okt 2013. Om 13.15 begint de inloop, om 13.30 uur het programma. We starten in het Stedelijk, gaan daarna naar het Van Gogh en tenslotte naar het Rijks. We horen toelichting en stellen vragen op de drie lokaties. Sprekers zijn partijgenoten en andere deskundigen. Daarna borrel en eten. Zie hier voor de routebeschrijvingen.
AUB: Graag voor 18 okt aanmelden. Bij Anne, (zie boven) per mail of telefoon. Wij zijn aan het verhuizen en ons bovengenoemde telefoonnummer doet het op het ogenblik dat ik dit schrijf nog niet: als u wilt bellen gebruik dan 020-4196864
Als u blijft eten meldt dan even: vlees, vis of vegetarisch
Beste Partijgeno(o)t(e),
Er is bij de verbouwing van het Stedelijk qua tijd en geld het nodige mis gegaan met heel wat rumoer als gevolg. Maar het resultaat mag er zijn, dus daar gaat dan maar even de mantel der liefde over. Voor het Rijks geldt hetzelfde. Overigens is het Rijks al wel heropend, maar aan de ‘Philipsvleugel’wordt nog gewerkt. Het Van Gogh krijgt een nieuwe entree en moet daaraan nog beginnen. Laten we hopen dat zij qua tijd en geld minder pech hebben.Het Scheepvaartmuseum ligt te ver uit de route om dat ook te bezoeken, maar is weer een juweel aan de keizerskroon geworden. Amsterdam is weer met trots dè museumstad van Nederland.Dit is voor die bijeenkomst een uitnodiging

Programma, routebeschrijving, leeswerk vind je hier

Met partijgenootschappelijke groeten,

Michael van der Vlis,
voorzitter BARPS. Graag voor 18 okt aanmelden. Bij Anne, (zie boven voor mail of bel 020-4196864)
Als u blijft eten meldt dan even: vlees, vis of vegetarisch

Met
Carolien GehrelsEgbert de VriesLouis Genet en Fred Cohen
Karin van GilstMichiel NijhoffAdriaan DönszelmannWillem van Gogh (ovb)Isabelle Hegeman en Hendrik Duijts