De selectie voor het Grand Gala du Bar!

De Jury heeft de volgende personen geselecteerd uit de nominaties voor het Grand Gala du BAR op vrijdag 25 september aanstaande:

Goede wethouder:

Joyce Langenacker, wethouder sinds 2014 in Haarlem
De jury nomineert Joyce voor haar bijdrage aan het totstandkomen van het lokaal sociaal akkoord waarbij 50 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gecreëerd maar ook de bestrijding van jeugdwerkloosheid wordt opgepakt en stageplekken voor MBO leerlingen worden gerealiseerd. Dit is een van de eerste lokale sociale akkoorden als vervolg op het landelijk akkoord.

Eric Hercules, wethouder sinds 2010 op Texel
De jury nomineert Eric in algemene zin in het kader van zijn inspanningen aan het verbeteren van de toeristische kwaliteit, het energiebeleid en het woonbeleid en roemt zijn visie op deze terreinen en zijn vermogen dit om te zetten in concrete acties.

Henk Mulder, wethouder Almere van 2013 t/m september 2015
De jury nomineert hem voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Dank zij het programma “ik bouw mijn huis in Almere” zijn honderden Almeerders, ook met een smalle beurs gestart met een eigen woning. Volgens Henk: “de innovatiekracht en de energie die je hier vindt, vind je niet snel.” Vernieuwende oplossingen voor duurzaamheid en wijk gericht werken. Deze ontwikkelingen zijn ook interessant voor andere steden.

Bijzonder raadslid:

Carolien de Heer, raadslid sinds 2014 in Amsterdam
De jury nomineert haar voor haar inspanningen voor een gezonde, duurzame en sterke haven met veel werkgelegenheid en economische groet. Vanuit de oppositierol levert zij een bijzobdere constructieve bijdrage.

Songül Mutluer, fractievoorzitter Zaanstad
De jury nomineert haar voor haar bijdrage in de ontwikkelingen rondom het arbeidsontwikkelings en reintegratiebedrijf De Baanstede (samenwerkingsverband van 9 gemeenten in Zaanstreek-Waterland). Met de komst van de wet werken naar vermogen en de participatiewet kwam deze organisatie in zwaar weer . Songul heeft zich ingespannen voor de belangen van deze groep kwetsbare mensen  wiens werkgelegenheid onder druk kwam te staan.

Leo van Etten, raadslid Alkmaar
Hij is onvermoeibaar, heeft zeer directe contacten met de bevolking . Heeft zich geweldig ingezet voor de kwaliteit van wonen en educatie in Graft-De Rijp, tevergeefs geknokt om een gigantische ontwikkeling van een recreatiewoningencomplex tegen te houden, is voortdurend op pad om onrecht te bestrijden, is met voorkeurstemmen gekozen in de nieuwe fusiegemeente Alkmaar, weet van hoog tot laag in de Partij mensen te charteren en is ook nog eens een heel aardige vent.

Cultuur:

Simon Broersma is raadslid in Hoorn
Simon werd met voorkeursstemmen in de raad gekozen. Op zich is dat al een bijzondere prestatie. De jury nomineert hem omdat hij vanuit de PvdA veel aandacht heeft besteed aan de integratie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, travestieten en transseksuelen. O.a. Samen met COC organiseerde hij debatten en zette het onderwerp op de agenda en bracht het in de publiciteit.

Sandra Doevendans, lid van Provinciale Staten van N.H.
De jury nomineert haar om haar tomeloze energie op vele plekken in de samenleving. Niet alleen in de commissie Economie, Energie en Bestuur, Duurzaamheid en Culturele Infrastructuur. Zij zet zich ook in voor vele organisaties die zich bezighouden om meer mensen met een andere achtergrond te laten participeren in de samenleving en voor de politieke participatie van vrouwen. Wij hebben een groot gebrek aan diversiteit in bedrijven, organisatie en politiek.

Guillaumine Nelom was deelraadslid in Zeeburg en in Oost (Amsterdam)
Zij heeft zich jarenlang ingespannen voor Voorschool plekken voor ieder kind met een taalachterstand en het verbeteren van de kwaliteit van de begeleiders. Ook voor bibliotheken is zij in de bres gesprongen. Steeds meer bibliotheken verdwijnen waardoor voor ouderen de afstanden te groot worden.Zij heeft zich ingespannen om te zorgen voor locaties als zorgcentra en woonservice punten in de wijk. In alle acht woonservicepunten komen nu volwaardige uitleenpunten op maat voor senioren.

Je kunt zelf stemmen op de kandidaten op het Grand Gala du BAR 25 september om 20 uur in het Van Eesterenmuseum, Burgemeester de Vlugtlaan 125, Amsterdam
Bereikbaar met tram 7 en 14 (o.a. metro De Vluchtlaan) richting Slotermeer, bus 21 vanaf Centraal 21, uitstappen halte Burgemeester Eliasstraat (is niet ver voorbij de Kolenkit, resp. stadsdeelkantoor West). Vanaf Sloterdijk kun je het best Metro 50 naar station De Vluchtlaan nemen.
Parkeren is in de omgeving ‘s avonds gratis.

De toegang tot het Grand Gala is gratis maar beperkt. Meld je daarom snel aan door een mail te sturen naar info@barpvda.nl
Aanmelden is ook noodzakelijk om te kunnen stemmen. We stemmen met de nieuwe PvdApp. Laat daarom ook even weten of u een smartfoon of tablet mee kunt nemen de avond van de 25e.