Donateur

De BAR is de kadervereniging van de PvdA in de Amsterdamse Metropoolregio (zie kaartje hieronder). Als je onze club en het platform dat wij bieden voor netwerkvorming voor PvdA’ers in ons gebied een warm hart toe draagt zijn wij blij als je donateur van ons wilt zijn.

Daar zitten twee aspecten aan:
Allereerst natuurlijk geld. Wij sturen je jaarlijks een mailtje met het verzoek om E 25,- (of een bedrag van eigen keuze) over te maken op giro 5075480 t.n.v. Anne Huying mvv donatie BAR.
Als je dat wilt ben je tevens vraagbaak voor wie een vraag heeft. Vul in dat geval in onderstaand formulier het vak Expertise in en het vak Bereikbaarheid zo volledig als je wilt.
Voornaam
Voorvoegsels achternaam  ‘van der’, ‘de’, e.d.
Achternaam
Bereikbaarheid (Adres,
Telefoon, Email, etc.)
Expertise
Beslis: