Politieke boodschappen in reclame films

Heel lang geleden, toen D66 nog een linkse partij was, maakte ze het iconische filmpje met Van Mierlo. De zorgen, hoop en wensen van een nieuwe generatie verbeeld door de monoloog interieur van een wandelende jonge man.

Het leverde D’66 als nieuwkomer het toen ongekende aantal van zeven zetels op. Beter is in het in Nederland niet meer gedaan: gevoel verkopen voor politiek gewin

In het buitenland, Amerika voorop, zijn er meer fraaie voorbeelden. Dit is de klassieke Reagan film voor zijn herverkiezing:

In Europa kon Mitterrand er bij zijn herverkiezing ook wat van:

Hoe zou bijvoorbeeld een reclame voor het Associatieverdrag er uit kunnen zien? Als we nu eens niet ingewikkelde argumenten aandragen maar de keuze beperken tot: Poetin of Europa. Waarbij we dan ook handig alle tegenstanders, een tamelijk bont gezelschap, op één hoop vegen.

Van dik hout zaagt met planken: