100 jaar Schiphol!

uit de kranten:

“ Bovengemiddelde groei is niet meer aan de orde” .

“Noord-Brabant en Gelderland economisch minstens even belangrijk”.

“ Istanbul en Dubai zijn de concurrenten van Schiphol”.

“ Digitale Infrastructuur moet nieuwe speerpunt van Nederland worden”

Als er één onderwerp is,  dat voor alle inwoners en politiek verantwoordelijken in onze regio van enorm belang is, zijn dat de ontwikkelingen rondom  de mainport Schiphol.

De discussie over Schiphol loopt nogal eens alleen via emoties. Niet bij ons in de BAR!!!
Wij zijn allereerst geïnteresseerd in de actuele feiten m.b.t. uitbreidingsplannen en/of ( selectieve) groei van Schiphol, de internationale positionering en de effecten van eerdere milieumaatregelen.

30 september vanaf 14:30  houdt de BAR in de PvdA een politieke middag over Schiphol op de Vrije Universiteit, op Uilenstede in hun nieuwe faciliteit: Il Caffè, Uilenstede 346.

Presentaties en toelichtingen door:

 • Mevrouw M. Bouwman (toelichting op rapport Mainports Voorbij)
 • Hoogleraar Luchtvaart Economie Doctor Hans Heerkens ( TU Twente) (strategie internationale luchthavens)
 • Mr. Dr. Hans Buurma (voorzitter werkgroep luchtvaart: vergelijking cijfers huidig groeimodel en selectief model).
 • Gerben Broekema ( Schiphol) ( toelichting op uitbreidingsplannen Schiphol)

Daarna bestuurlijk/wethouders/raadsleden panel met als deelnemers:

 • Tom Horn ( Haarlemmermeer)
 • Lex Scholten ( Diemen)
 • Jop Fackeldey ( Lelystad)
 • Jeroen Brandes ( Amstelveen)
 • Jos van de Pol ( Milieufederatie Noord Holland)
 • John van der Pauw ( Almere)
 • Brahim Abid (Amsterdam)

Leest u vooral deze korte achtergrond.   en dit verhaal hoe het heel anders had kunnen gaan met Schiphol.

Afsluitend: borrel ( 17:00, gratis aangeboden door afdeling Amstelveen) én diner om 18:00 met tafelrede Van Gedeputeerde Tjeerd Talsma over de toekomst van Schiphol.

We hebben met het oog op de belangstelling een grote ruimte in iL Caffe. Aanmelden bij Ditte Hofmeester (voor zowel deelname middagprogramma (gratis) als diner ( bijdrage van resp. E. 15,– of E. 25,– afhankelijk van draagkracht,) Mail: ditte.hofmeester@xs4all.nl

Il Caffe (Uilenstede) is zeer goed bereikbaar met tram 5 en 51 en met fiets, bus en auto.