Sociale teams in de wijken en zelfbestuur van wijkgebouwen

U krijgt niet alleen u een rondleiding door het stadhuis, dat wordt gekenmerkt door zijn opvallend Zaanse architectuur en gelegen is naast het station van Zaandam, maar naast de vernieuwing van het stadscentrum van Zaandam zal de aandacht die middag vooral uitgaan naar de nieuwe manier van werken in het sociale domein. Als één van de eerste gemeenten in Nederland is Zaanstad gaan werken met sociale wijkteams en jeugdzorgteams in de wijken, die worden aangestuurd door (deels) via aanbesteding geworven organisaties. In de ogen van de gemeente zijn die het antwoord op de nieuwe opgaven in het sociale domein: preventie op de eerste plaats, ondersteuning voor wie dat echt nodig heeft, uitgaan van de mogelijkheden van de hulpvrager en wat die en zijn sociale omgeving zelf kan doen, participatie van iedereen, ruimte voor en ondersteuning van de mantelzorger en de vrijwilliger, maatwerk, in de wijk.