Wat doen we met de volkshuisvesting?

Politieke salon op 28 november over de volkshuisvesting in Broedplaats De Vlugt (gevestigd naast het Van Eesterenmuseum), Burg. de Vlugtlaan 125. Start 20:00, inloop vanaf 19:30.

Volkshuisvesting: een bloeiperiode van 1990-2008, diepe crisis van 2008-2015, wel of geen herstel in zicht in de periode 2015-2020? of welke kansen en dreigingen komen op ons af en zullen we moeten inkoppen of tackelen?

Na de praktijk van de woningbouw in Amsterdam-Oost, besteedt de BAR nu aandacht aan de toekomst van onze volkshuisvesting.

De woningbouwproductie in koop en huur blijft nu al weer een aantal jaren sterk achter bij het gewenste nivo van pakweg 60.000/70.000 per jaar in Nederland. Ook in de Amsterdamse regio is de productie sterk teruggelopen.
De verwachting is dat de groei van stedelijke gebieden ( wereldwijd) , maar zeker ook in onze Amsterdamse regio zal doorgaan en enkele delen van het land zullen verder in woningaantallen gaan krimpen. Waar gaat de Amsterdamse regio bouwen en onder welke financieringscondities kan dat mogelijk gemaakt worden?
Inmiddels is de verhuurdersheffing een feit: ieder jaar moet weer ca. 1,5 miljard door de huurders, c.q. de corporaties worden opgebracht. De huren blijven doorstijgen, in Amsterdam nog sterker dan elders: zijn en blijven de woontoeslagen van voldoende niveau en gaan en kunnen de corporaties voldoende investeren?
Kunnen de zog. middeninkomens het tempo van de huurverhogingen wel blijven opbrengen, welke bewoners zullen moeten omzien naar een andere woning en is die er, en tegen welke prijs en van voldoende kwaliteit?
Gaat er door de meerjarige huurverhogingen, niet een enorme extra druk op de huurwoningenmarkt ontstaan? Hoe goed zijn de voorwaarden in de koopsector? De koopwoningenmarkt is afgekoeld ( blijkt ook uit internationale vergelijking The Economist), maar gaat door te weinig bouwen niet een enorme inflatoire bel ontstaan in b.v. Amsterdam en wat is daar tegen te doen?
De voorwaarden om tot de koopwoningenmarkt toe te treden zijn aangescherpt door de banken en door het huidige regeringsbeleid. Dit leidt tot lage productie en achterblijvende economische groei. Hoe kan deze ontwikkeling het best bijgestuurd worden en kan dat wel met een bijzonder kwetsbare financiele sector?
Kan de innige band tussen volkshuisvestingssector en financieel sector niet beter veel losser gemaakt worden? Zijn er geen betere financiele arrangementen met b.v. de pensioensector denkbaar of gaat dit altijd ten koste van de hoogte van de pensioenen en die zijn toch al kwetsbaar?
Worden er niet veel te hoge eisen gesteld aan de eisen van de solvabiliteit in de corporatiesector en in wiens voordeel is eigenlijk dit “dode”kapitaal of is dit hoge solvabiliteitspercenatge absoluut noodzakelijk?
En op lokaal nivo:
– Zijn er eigenlijk wel voldoende bouwplannen in ontwikkeling?
– Gaat de afschaffing van het erfpachtstelsel niet voor vertraging in de bouwproductie zorgen?
– Krijgt IJburg de goede follow up?
– Welke middelen hebben de stadsdeelcommissies om de bouwproductie tebevorderen en het draagvlak voor meer woningbouw te versterken?
– Wat voor kansen zijn er voor verdere menging van koop en huur in de bverschillende stadsdelen?
– Is de herbestemming van kantoren een kanskaart?
– Moeten we als PvdA met inschakeling van deskundigen hier niet een korte krachtige raadsnota voor schrijven?
– Hoe gaan we constructief inspelen op een gezonde rehabilitatie voor de corporaties?
– Het nieuwe college wil nieuwe vormen van bewonersparticipatie? Kunnen/willen stadsdelen dat?

Heel veel vragen, niet allen kunnen beantwoord worden in een politieke salon en selecteren mag. Er zijn vanzelfsprekend de nodige meningsverschillen over verschillende onderwerpen. Maar allereerst is het zaak een aantal feiten met elkaar te delen. Een tweede is ons te concentreren op welke stappen voor de komende jaren absoluut noodzakelijk zijn. De derde is dan het echte politieke debat en dan is het essentieel om aan te geven dat bepaalde keuzes er toe doen en dat betekent strijd over wie resp. voor- en nadelen heeft bij bepaalde keuzes.

Louis Genet, voorzitter BAR en onder andere oud-wethouder Volshuisvesting

Programma
In het eerste blok van de avond gaan we in op de kansen en dreigingen:

  • Hugo Priemus, eminent emeritus hoogleraar Volkshuisvesting Delft, prominent Partijgenoot, scherp, geestig, kritisch en wetenschappelijk, die kort en krachtig vooral de toekomst van de huurmarkt naar 2015 toe zal schetsen.
  • Taco van Hoek, oud-onderdirecteur van het Centraal Planbureau, al weer 4 jaar Directeur van het Economisch Instituut Bouwnijverheid, eminent econoom , die een korte beschouwing zal geven over zijn recente boek “De risicomijdende samenleving” en daarmee de economendiscussie over de volkshuisvesting en de relatie met de financiële crisis op scherp heeft gezet.
  • Jacques Monasch, Tweede Kamerlid van de PvdA, scribent van De rode veren van de PvdA, Partijstrateeg, politicus pur sang en die ongetwijfeld het nodige zal vertellen over de bevindingen van de parlementaire enquête en zijn visie over de opgave naar 2025 zal geven.

In het tweede blok zal de Amsterdamse metropool opgave naar 2025 aan de orde komen:

  • Marjolein Moorman, fractievoorzitter Amsterdam zal toelichten hoe zij het nieuwe college stimuleert om onze belangrijke sociaal democratische volkshuisvestingstraditie verder te versterken en uit te bouwen of dat zij dit door landelijk PvdA en VVD beleid onmogelijk wordt gemaakt.
  • Lex Scholten, wethouder Diemen, schets de ontwikkeling vanuit Diemen en Almere.
  • Bouwe Olij, ervaren ex raadslid en bestuurder, schetst vanuit de werkgroep volkshuisvesting hoe zij de planvorming en uitvoering van de woningbouw in Amsterdam zien.
  • Winnie Terra, interim voorzitter Huurdersbond, vertelt over de gevolgen van het (landelijke) huurbeleid en de verhuurdersheffing.

Als voorzitters/vragenstellers zullen Jeroen Olthof, wethouder volkshuisvesting Zaanstad, en Duco Stadig, oud-wethouder Amsterdam, optreden.

 

Broedplaats De Vlugt is een nieuwe locatie voor de BAR en gevestigd op de Burgemeester de Vlugtlaan 125. De ingang van de zaal is de blauwe deur.
Bereikbaar met tram 7 en 14 (o.a. metro de Vluchtlaan), bus vanaf Sloterdijk 64, bus vanaf Centraal 21, uitstappen halte Burgemeester Eliasstraat (is niet ver voorbij de Kolenkit, resp. stadsdeelkantoor West).
Parkeren is in de omgeving ’s avonds gratis.

U hoeft zich niet aan te melden maar als u het wel doet kunt u meedoe aan de enquête vooraf en bent u zeker van een plaats.  Aanmelden bij dhofmees@xs4all.nl (Ditte Hofmeester). Door u aan te melden bent u bovendien voortaan altijd verzekerd van een tijdige aankondiging van de bijeenkomsten van de BAR.