Water is politiek

water noord-holland

WATER=RUIMTE= POLITIEK

Onzin? Nieuwsgierig? Kom naar de Politieke Salon op vrijdag 6 maart 2015.

laats: Broedplaats De Vlugt/Van Eesterenmuseum, Burgemeester de Vlugtlaan 125, Amsterdam (Nieuw-West).

Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur precies.

Waar wringt de schoen?  Bij het IJsselmeer?  Bij het Amsterdam Rijnkanaal?  Bij Wieringen? Bij Durgerdam? In de de Amsterdamse Binnenstad?
Zijn er alternatieve Oplossingen?

Speciale gasten:

 • Wim Kuijken: Secretaris Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken ten tijde van de kabinetten Kok en Balkenende en nu Deltacommissaris, belast met de mega-opgave om ons land toekomstbestendig te houden tegen overstromingen.Hij besteedt in zijn inleiding extra aandacht aan de knelpunten in onze regio/provincie.
 • Prof. Kees van Leeuwen: Buitengewoon Hoogleraar Water in de Stad,  Universiteit Utrecht.Hij schetst in kort bestek een aantal binnenstedelijke waterdilemma’s.
 • Lutz Jacobi ( Lid van de Tweede Kamer)
 • Tjeerd Talsma ( Gedeputeerde Noord Holland en lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen voor onze partij)
 • Marjan Leijen ( lijsttrekker Noordhollands Noorderkwartierlid )
 • Rolf Steenwinkel ( lid waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek)
 • En natuurlijk vele andere raadsleden en Statenleden….

Voorzitters: Piet Jonker ( oud wethouder en directeur Waterleidingbedrijf Zuid Holland) en Louis Genet ( voorzitter BAR)

Deze salon staat natuurlijk  deels in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen en is een goed moment om regionale –  en stadsbestuurders over een belangrijk ( toekomst ) thema van gedachten te laten wisselen!

Lees: Korte introductie Waterbeleid en Deltacommissie van Linda Maasddijk

Discussiestellingen/Vragen:

De avond kent twee onderdelen:

 1. Een toelichting van de plannen van de Deltacommissaris op de door zijn projectteam  ontwikkelde en door het kabinet goedgekeurde plannen voor de lange(re) termijn en schrik niet, het gaat om heel veel geld, oplopend naar 20 miljard en om vele grote en kleinere ingrepen in de komende 30 jaar!
 2.  Na de pauze forum  en debat over vragen als:
 •  Wat betekenen deze plannen en enorme bedragen voor de duurzaamheid van ons land?  Welke projecten worden in onze regio opgepakt de komende 4 jaar?
 • Valt er te leren uit de ervaringen, die tot nu toe met de aanpak van de Deltacommissaris zijn opgedaan?
 • Hoe werken Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en gemeenten samen m.b.t. dit vraagstuk en andere duurzaamheidsopgaven?
 • Wat betekenen deze investeringen voor de inrichting van de ruimte? Hoe kan dat beter en slimmer?
 •  Welke belangrijke innovaties zijn te verwachten, c.q. zijn wenselijk?
 •  Hoe groot is de kans op privatiseringen m.b.t. het waterbeheer en wat vindt de PvdA ervan?
 •  Welke “ icoonprojecten” zijn opgenomen in onze Provinciale plannen teneinde het noodzakelijke draagvlak voor deze investeringen te versterken?
 • De politiek zou moeten gaan over het wat m.b.t. water- en andere duurzaamheidsvraagstukken en de beherende organisaties over het hoe en de zorgvuldigheid van de aanpak. Waarom is er nauwelijks politiek debat over dit belangrijke dossier? Moet de politiek zich altijd laten vangen door de actualiteit? Hoe kunnen we dit vraagstuk verder politiseren? Geef strategische suggesties?

Komt allen! Als er één thema is wat wij met elkaar in de regio, in de verschillende gremia, van goede lange termijnoplossingen moeten voorzien, is het deze opgave.

Meld U aan bij Ditte Hofmeester( e.mail: ditte.hofmeester@xs4all) maar u mag ook gewoon binnenlopen.