Zeker van Wonen

22 september 2018 organiseert de afdeling Zaanstreek van de PvdA  een bijeenkomst over Wonen met onder andere Jeroen Olthof, Songül Mutluer, Marnix Norder, Ronald Paping, Hugo Priemus, Frank van Dooren, Joyce Langenacker, Lex Scholten,  
Lars Voskuil

Steeds meer dringt het besef door dat de problemen op de woningmarkt ingrijpend aangepakt moeten worden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn onacceptabel lang, de prijzen voor koophuizen rijzen de pan uit, zodat starters zich geen koopwoning meer kunnen veroorloven, en voor de middeninkomens zijn nauwelijks betaalbare huurwoningen te vinden.

Woningmarkt vs. volkshuisvesting

Hoe is dat zo gekomen? Heeft de overheid de teugels te veel laten vieren en de krachten van de vrije markt ruim baan gegeven? Waarom spreken we nu over ‘woningmarkt’ in plaats van over ‘volkshuisvesting’? Maar vooral: hoe lossen we het op? Wat is de rol van de gemeente, de provincie, de rijksoverheid? Welke perspectieven bieden de PvdA en de progressieve beweging voor dit maatschappelijke probleem?

Dit zijn de thema’s die we aan de orde willen stellen op een speciaal symposium dat de PvdA Zaanstreek organiseert, in samenwerking met de PvdA Amsterdam en de PvdA Noord-Holland. Voor het symposium is er input en medewerking van prominente gasten (zie bijlagen): ervaringsdeskundigen uit het ‘veld’ en ervaren politici/beleidsmakers van verschillende progressieve politieke partijen.  

Hoog tijd voor adequate oplossingen

Met dit symposium willen we bijdragen aan een debat binnen de Partij van de Arbeid en andere progressieve partijen om goede en betaalbare volkshuisvesting weer tot onze kernidealen te verheffen, geheel in de traditie van het wethouderssocialisme van legendarische partijgenoten als Wibaut en De Miranda. Het is immers hoog tijd voor adequate oplossingen, zeker in een regio Zaanstreek/Amsterdam e.o., waar de woonbehoefte groot is, maar waar het adequate aanbod problematisch beperkt is.  

Meld u aan!

Sprekers, programma en praktische informatie treft u hier aan. In verband met beperkte zaalruimte is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor het symposium door een mail te sturen naar zekervanwonen@pvdazaanstreek.nl. Voor meer informatie verwijzen wij ook graag naar dit mailadres. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname en nadere praktische informatie (routebeschrijving e.d.).

 

Wij hopen dat we u in groten getale mogen ontvangen op 22 september tussen 13 en 17 uur.

 

Plaats

Vermaning en Vertoeving

Westzijde 80

1506EG Zaandam